Llyfrgell Taflenni a Chyhoeddiadau

Customer Information Sheets

Aluminium in Drinking Water

File size: 302Kbs

Bacteria in Water

File size: 302Kbs

Blue-Green Algae

File size: 202Kbs

Copper

File size: 299Kbs

Cryptosporidium

File size: 67Kbs

Discoloured Water

File size: 353Kbs

Drinking Water Quality

File size: 70Kbs

Fish Keeping

File size: 353Kbs

Fluoride/Fluoridation

File size: 65Kbs

Iron & Manganese

File size: 324Kbs

Jug Filters

File size: 44Kbs

Lead in Water

File size: 302Kbs

Slime and Staining

File size: 302Kbs

Stop and think not down the sink

File size: 604Kbs

Taste and Odour

File size: 301Kbs

Water Hardness

File size: 378Kbs

White Water

File size: 353Kbs

Disconnection of water supply at customers request

File size: 32Kbs

Education

Our Education Centres

File size: 6Mbs

Think Water

File size: 120Kbs

Mae’r holl gyhoeddiadau isod ar ffurf PDF er hwylustod. Bydd angen Adobe’s Acrobat Reader i agor y ffeiliau.

 

Telerau ac Amodau HelpU 2018 - 2019

Telerau ac Amodau WaterSure Cymru 2018 - 2019

Eich mesurydd dŵr 2018 - 2019

WaterSure Cymru 2018 - 2019

Ad-daliad dŵr wyneb 2018 - 2019

Sut rydym yn delio â’ch cwynion a’ch canmoliaeth 2018 - 2019

Cais HelpU 2018 - 2019

Dŵr Cymru, elw i Gymru - ar gyfer cwsmeriaid sydd â mesurydd 2018 - 2019

Rhestr Taliadau Gwasanaethau i Ddatblygwyr 2018 - 2019

Cynllun Taliadau 2018 - 2019

Rhestr Taliadau Gwasanaethau i Ddatblygwyr 2018-2019

Datganiad Sicrwydd gan y Bwrdd - Cynllun Taliadau - 2018 - 2019

Ad-daliadau a Chywiriadau i Daliadau 2018 - 2019

Dŵr Cymru Elw i Gymru 2018 - 2019

Crynodeb Taliadau Cartref 2016-2017

Ffeil: 54.0Kbs

Dwr Cymru elw i Gymru 2017

Ffeil: 504Kbs

Cynllun Taliadau 2016

'Gynllun taliadau' y cwmni a wnaed o dan darpariaeth Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991.
Ffeil: 224Kbs

Other Charges 2016-2017

Ffeil: 489Kbs

Rhestr Taliadau Gwasanaethau i Ddatblygwyr

Adroddiad Amgylcheddol 2015-2016

Ffeil: 420Kbs

Sut rydym yn delio â’ch cwynion a’ch canmoliaeth 2016 - 2017

Ein trefniadau ar gyfer delio â chwynion.
Ffeil: 173Kbs

Dŵr Cymru Welsh Water Access Statement

Ffeil: 211Kbs

Cefnogi Datblygiad

Ffeil:429Kbs

Eich mesurydd dwr 2016-2017

Ffeil: 204Kbs

Ad-daliad Dŵr Wyneb 2016 - 2017

Pwy sy’n gymwys a sut i wneud cais.

Ffeil: 72Kbs

Eich Dwr Cymru: ar gyfer cwsmeriaid a mesuryddion

Ffeil: 842Kbs

Eich Dwr Cymru

Ffeil: 809Kbs

HelpU

HelpU - Cais ar gyfer 2016 – 2017

Ffeil: 563Kbs

WaterSure Cymru

Ar gyfer teuluoedd incwm isel.

Ffeil: 806Kbs

Cynllun Taliadau 2015

'Gynllun taliadau' y cwmni a wnaed o dan darpariaeth Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991.

Ffeil: 713Kbs

Canllaw ar ddefnyddio mesurydd dŵr

Atebion i’ch cwestiynau mwyaf cyffredin

Ffeil: 159Kbs

Gwasanaethau Ychwanegol

Click here i lwytho copi o’r cyhoeddiad Gwasanaethau Ychwanegol ac yma i gael ffurflen gais am Wasanaethau Ychwanegol.

Sefydliad Siartredig y Cyflafareddwyr

Trefn cyflafareddu y Diwydiant Dŵr.

Ffeil: 219Kbs

Cod Ymarfer: Casglu Arian Heb ei Dalu gan Gwsmeriaid Preswyl

Cyngor a gwybodaeth am beth i’w wneud nesaf.

Ffeil: 392Kbs

Cod Ymarfer: Gollyngiadau

Ar gyfer cwsmeriaid Preswyl.

Ffeil: 980Kbs

Cod Ymarfer: Gosod Pibellau

Arferion da o ran ein pwerau a’n dyletswyddau wrth osod neu wneud gwaith ar bibellau ar dir preifat. Ceir esboniad hefyd o’r hyn y gallwch chi (perchennog neu ddeiliad y tir) ei ddisgwyl gennym.

Ffeil: 89Kbs

Ffurflen Gais –- Datgysylltu cyflenwad dŵr ar gais cwsme

Ffeil: 32Kbs

Archwiliad Dŵr (i fusnesau)

Tips on using water wisely

Ffeil: 32Kbs

Archwiliad Dŵr (i gartrefi)

Trechu’r galwyr ffug.

Ffeil: 832Kbs

Archwiliad Dŵr (i ysgolion)

Tips on using water wisely

Ffeil: 32Kbs

Cofiwch Lapio cyn Cracio

Sut i atal rhew rhag niweidio’ch pibellau.

Ffeil: 32Kbs

Gofal Llifogydd

Sut i gysylltu â ni pan fo carthffosydd yn gorlifo a sut y byddwn ni’n ymateb.

Ffeil: 266Kbs

Amheus? – Cadwch nhw Allan!

Beating the bogus caller.

Ffeil: 10Kbs

Arloesi

Sut rydym ni’n cyflawni mwy i‘n cwsmeriaid.

Ffeil: 22Mbs

Tariff Diwydiannol (dŵr) – Ffurflen Gais

Ffeil: 32Kbs

Tariff Diwydiannol (carthffosiaeth) – Ffurflen Gais

Ffeil: 32Kbs

Tariff Diwydiannol (elifiant masnachol) – Ffurflen Gais

Ffeil: 32Kbs

Heb ddychwelyd i’r carthffosydd – Ffurflen Gais

Ffeil: 32Kbs

Taliadau Cysylltiadau Newydd a Seilwaith

Ffeil: 754Kbs

Costau Isadeiledd

Esboniad cyffredinol am y seilwaith taliadau dŵr a charthffosiaeth.

Ffeil: 129Kbs

Edrych ar ôl dŵr yn eich cartref

Ffeil: 428Kbs

Rhestr Taliadau Gwasanaethau Datblygu

Mae’r llyfryn yma yn cynnwys crynodeb o gostau Gwasanaethau Datblygwyr Dŵr Cymru.

Ffeil: 302Kbs

Ein Dyfodol Cynaliadwy

Ffeil: 2.7Mbs

Datgysylltu Cyflenwad Dŵr Dros Dro – Ffurflen Gais

Ffeil: 78Kbs

Defnyddio Dŵr yn Ddoeth

Ffeithiau a chyngor am ddefnyddio dŵr.

Ffeil: 467Kbs

Rheoliadau Dŵr

Hysbysu am waith dŵr arfaethedig.

Ffeil: 152Kbs

Cynllun Iaith Gymraeg

Ein hymrwymiad i’r iaith Gymraeg.

Ffeil: 111Kbs

I Ble Mae’ch Dŵr yn Mynd?

Ffeil: 691Kbs

Eich Cyflenwad Mesuredig

Prisiau a gwybodaeth am fesuryddion.

Ffeil: 1,043Kbs

 

Amddiffyn yr Amgylchedd

Neilltuo amser ar gyfer natur 2017

Ffeil: 2.4Mbs

 

Taflenni Gwybodaeth i Gwsmeriaid

Alwminiwm mewn Dŵr Yfed

Ffeil: 302Kbs

Bacteria mewn Dŵr

Ffeil: 302Kbs

Alga Gwyrddlas

Ffeil: 202Kbs

Copr

Ffeil: 299Kbs

Gorlif Carthion Cyfun

Ffeil: 299Kbs

Cryptosporidiwm

Ffeil: 67Kbs

Dŵr Afliwiedig

Ffeil: 353Kbs

Ansawdd Dŵr Yfed

Ffeil: 303Kbs

Cadw Pysgod

Ffeil: 353Kbs

Fflworid/Fflworeiddiad

Ffeil: 65Kbs

Haearn a Manganîs

Ffeil: 324Kbs

Ffilterau Jwg

Ffeil: 44Kbs

Plwm mewn Dŵr Yfed

Ffeil: 302Kbs

Llysnafedd a Staenio

Ffeil: 302Kbs

Pwyllwch ac ystyriwch, nid i lawr y sinc

Ffeil: 604Kbs

Blas ac Arogl

Ffeil: 301Kbs

Caledwch D&3373;r

Ffeil: 378Kbs

Dŵr Gwyn

Ffeil: 353Kbs

Datgysylltu cyflenwad dŵr ar gais cwsmer

Ffeil: 32Kbs

 

Addysg

Darganfod Dŵr Cymru

Ffeil: 6Mbs

Dewis Dŵr

Ffeil: 120Kbs

 

Hamdden

Gofalu am Ein Treftadaeth

Ffeil: 1.4Mbs

Aa