Fy Nŵr

Cyflenwi dŵr yfed diogel bob amser yw ein prif gyfrifoldeb, ac mae hyn yn golygu bod rhaid i’r dŵr sy’n dod trwy’ch tap fod yn rhydd o gemegau niweidiol a bacteria, a rhaid iddo flasu’n dda.

Mae Dŵr Cymru’n darparu dŵr yfed diogel ar gyfer 1.4 miliwn o gartrefi a busnesau. Rydyn ni’n cyflenwi dros 800 miliwn litr o ddŵr glân ar gyfer ein cwsmeriaid bob dydd.

Mae’r ffilm fer ganlynol yn dangos sut mae dŵr yn cael ei drin yng Nghymru.

Sut mae dŵr yn cael ei drin yng Nghymru

Aa