Grangetown mwy Gwyrdd - Rhannu’r Gwersi

Mewn ymdrech i rannu’r hyn a ddysgwyd a lledu arferion da, fe gynhaliwyd seminar ym mis Mawrth 2013 gyda Tony Wong (Prif Swyddog Gweithredol y Ganolfan Ymchwil Gydweithredol i Ddinasoedd sy’n Sensitif i Ddŵr ym Melbourne), sy’n arbenigydd rhyngwladol mewn materion amgylcheddol. Cynhaliwyd yr achlysur ar y cyd â’r hen Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyngor Caerdydd a CIRIA.

Roedd yr achlysur yn gyfle i lansio’r prosiect hyfywedd ‘Grangetown fwy Gwyrdd’, sy’n cael ei ariannu ar y cyd gennym ni a Chyngor Caerdydd, gyda’r nod o greu nifer o strydoedd gwyrdd sy’n cynnwys ‘parciau poced’ yn ardal Grangetown yng Nghaerdydd. Bydd hyn yn lleihau llif y dŵr wyneb ac yn gwella estheteg yr ardal, ac gwerth eiddo ein cwsmeriaid yn yr ardal hefyd gobeithio. Bydd cael gwared ar y dŵr yma yn lleihau cost ein gorbenion o ran pwmpio ac ynni, ac yn sicrhau bod adnoddau wrth gefn ar gael i ddarparu ar gyfer degau o filoedd o eiddo preswyl a masnachol newydd i fwydo twf y brifddinas.

Tony Wong wedi canmol ein dull o weithredu, y gellir ei gweld ar y fideo hwn:

Aa