Am y Cwmni Rheoleiddio a Chystadleuaeth

Fel darparydd gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth trwyddedig, Ofwat sy'n ein rheoleiddio, ac rydyn ni'n dod o dan bolisïau a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru neu Lywodraeth Prydain fel y bo'n briodol.


Bydd y botymau uchod yn eich helpu chi i ddod o hyd i wahanol agweddau ar reoleiddio a chystadleuaeth, gan gynnwys dolenni i amrywiaeth o ddogfennau a gwybodaeth y mae angen i ni eu cyhoeddi, fel ein tariffau a'n prisiau.

Dogfennau Defnyddiol Eraill

Gwybodaeth bellach ar Gyfanwerthu a'n Rhestrau o Brisiau a allai fod yn ddefnyddiol i chi.

Aa