Am y Cwmni Gwaith y Busnes

Prif gyfrifoldebau Dŵr Cymru yw:

Darparu cyflenwadau dŵr yfed diogel a dibynadwy ar gyfer ein 1.3 miliwn cwsmer, 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, gan sicrhau nad yw ein gwaith wrth dynnu a chyflenwi dŵr yn niweidio’r amgylchedd; a

Chasglu a thrin y dŵr gwastraff a gynhyrchir gan aelwydydd a busnesau, a draenio dŵr wyneb a ffyrdd mewn modd sy’n amddiffyn iechyd y cyhoedd ac yn gwarchod yr amgylchedd.

Yn yr adran hon:

Adnoddau Dŵr

Gwybodaeth am ein cyflenwadau dŵr.

Gollyngiadau

Ein gwaith wrth atal gollyngiadau.

Ansawdd Dŵr Yfed

Gwybodaeth am ansawdd ein dŵr yfed.

Gwasanaethau Dŵr Gwastraff

Ein gwasanaethau dŵr gwastraff a’n cyfrifoldeb i gynnal carthffosydd cyhoeddus.

Carthffosydd sy’n Gorlifo

Sut rydyn ni’n datrys problemau pan fo carthffosydd yn gorlifo.

Aa