$name Buddsoddiad Gogledd Cymru
Facilities that will benefit from our investment Cilfor Bryn Cowlyd Alwen Capel Curig Mynydd Llandygai Cwellyn Cwm Dulyn Cwmystradllyn Eithinfynydd Llannerch/Glascoed LlidiardauBala Rhiwgoch Pen y Cefn

Hysbysu ein cwsmeriaid

Byddwn yn gweithredu’r rhaglen fuddsoddi gyffredinol gwerth £150 miliwn cyn gynted â phosibl, gan anelu i orffen y rhan helaeth o’r projectau yn y cyfnod 2010-2015. Dechreuwyd gwaith cynllunio ac adeiladu cynnar ar sawl safle yn ystod y llynedd, gan gwblhau projectau Cwellyn a Rhiwgoch, a’r rhaglen uwch fioled i daclo cryptosporidiwm.

Alwen

Dinbych, Rhuthun, Cerrigydrudion, Llandrillo, Corwen, Glyndyfrdwy, Llanarmon (cefnogi’r Fferi Isaf, Bwcle etc)

Buddsoddiad
Gwaith trin dŵr newydd - £15.7m

Gwaith arfaethedig
Uned ffiltro newydd, gwella prosesau diheintio a gosod uned calchu

Buddion
Gwella adnoddau ffiltro er mwyn trin manganîs ac alwminiwm mewn dŵr crai, a gwella prosesau diheintio

Cwblhau: Awst 2011

Bryn Cowlyd

Llanrwst, Llandudno, Bae Colwyn, Llanddulas, Llansannan, Llanfair Talhaearn

Buddsoddiad
Gwaith trin dŵr - £3.0m, uwch fioled & cloramineiddiad

Gwaith arfaethedig
Gosod uwch fioled ac uned cloramineiddiad newydd

Buddion

Uwch fioled yn gwaredu wyau cryptosporidiwm yn y dŵr. Cloramineiddiad yn diheintio systemau gwledig hir ac yn gostwng y risg o Trihalomethan

Cwblhau: Mehefin 2010

Capel Curig


Buddsoddiad
Uwch fioled - £1.5m

Gwaith arfaethedig
Gosod uwch fioled ac unedau trin wrth gefn

Buddion
Uwch fioled yn gwaredu wyau cryptosporidiwm yn y dŵr

Cwblhau: Uwch fioled Chwefror 2009

Cilfor

Porthmadog, Penrhyndeudraeth, Croesor

Buddsoddiad
Uwch fioled - £0.35m, gwaith trin dŵr newydd - £4.15m

Gwaith arfaethedig
Gosod uwch fioled. Gosod proses ceulad ac uned ffiltro newydd

Buddion
Uwch fioled yn gwaredu wyau cryptosporidiwm yn y dŵr. Cam trin newydd yn delio â’r newidiadau i gyflwr y dŵr crai ac yn cyrraedd yr holl safonau ansawdd dŵr

Cwblhau: Gosod uwch fioled Chwefror 2009
Gwaith trin dŵr newydd Medi 2011

Cwellyn

Beddgelert, Penygroes, Caernarfon, Llanberis, Bangor, De Môn, Bethesda

Buddsoddiad
Gwaith trin dŵr newydd - £13m

Gwaith arfaethedig
Uwch fioled wedi'i osod
Gosod cam ceulad newydd, uned ffiltro newydd a’i chysylltu â’r ffilterau eraill

Buddion
Uwch fioled yn gwaredu wyau cryptosporidiwm yn y dŵr
Cam trin newydd yn delio â’r newidiadau i gyflwr y dŵr crai ac yn cyrraedd yr holl safonau ansawdd dŵr

Cwblhau: Uwch fioled Medi 2008
Gwaith trin dŵr newydd Mawrth 2010

Cwm Dulyn

Nebo, Bwlch Derwin, Clynnog Fawr

Buddsoddiad
Uwch fioled a newid y prosesau cemegol - £0.5m

Gwaith arfaethedig
Gosod uwch fioled. Addasu pwyntiau trin calch ac wyau

Buddion
Uwch fioled yn gwaredu cryptosporidiwm yn y dŵr. Newid y triniaethau cemegol yn gwella prosesau gwaredu manganîs

Cwblhau: Gosod Uwch fioled Chwefror 2009
Diweddaru’r gwaith trin erbyn Mehefin 2010

Cwmystradllyn

Porthmadog, Criccieth, Trefor, Lleyn Peninsula

Buddsoddiad
Gwaith trin dŵr newydd - £11.5m, uwch fioled - £0.7m

Gwaith arfaethedig
Gosod uwch fioled a cham trin newydd er mwyn gloywi dŵr cyn ffiltro

Buddion
Uwch fioled yn gwaredu wyau cryptosporidiwm yn y dŵr
Cam trin newydd yn delio â’r newidiadau i gyflwr y dŵr crai ac yn cyrraedd yr holl safonau ansawdd dŵr

Cwblhau: Uwch fioled Mai 2009
Gwaith trin dŵr newydd Rhagfyr 2013

Eithinfynydd

Llanbedr, Dyffryn Ardudwy, Llanaber, Abermaw

Buddsoddiad
Gwaith trin dŵr newydd - £8.6m, uwch fioled - £0.28m

Gwaith arfaethedig
Gosod uwch fioled a cham trin newydd er mwyn gloywi dŵr cyn ffiltro

Buddion
Uwch fioled yn gwaredu wyau cryptosporidiwm yn y dŵr
Cam trin newydd yn delio â’r newidiadau i gyflwr y dŵr crai ac yn cyrraedd yr holl safonau ansawdd dŵr

Cwblhau: Uwch fioled Chwefror 2009
Gwaith trin dŵr newydd Mawrth 2011

Llannerch/Glascoed

Abergele, Tywyn, Rhyl, Rhuddlan, Llanelwy, Rhuallt, Bodfari, Trefnant, Bodelwyddan

Buddsoddiad
Gwaith trin dŵr newydd - £8.4m, uwch fioled - £0.5m

Gwaith arfaethedig
Gosod uwch fioled a cham trin newydd yng ngwaith Glascoed

Buddion
Uwch fioled yn gwaredu wyau cryptosporidiwm yn y dŵr
Cam trin newydd yn delio â’r newidiadau i gyflwr y dŵr crai ac yn cyrraedd yr holl safonau ansawdd dŵr

Cwblhau: Uwch fioled Chwefror 2009
Gwaith trin dŵr newydd Mehefin 2013

Llidiardau, Bala

Bala, Llanuwchllyn, Cefnddwysarn, Llandderfel

Buddsoddiad
Gwaith trin dŵr newydd - £6.7m, uwch fioled - £0.26m

Gwaith arfaethedig
Gosod uwch fioled a cham trin newydd er mwyn gloywi dŵr cyn ffiltro

Buddion
Uwch fioled yn gwaredu wyau cryptosporidiwm yn y dŵr
Cam trin newydd yn delio â’r newidiadau i gyflwr y dŵr crai ac yn cyrraedd yr holl safonau ansawdd dŵr

Cwblhau: Uwch fioled Chwefror 2009
Gwaith trin dŵr newydd Medi 2012

Mynydd Llandygai

Caernarfon, Llanberis, Bangor, De Môn, Deiniolen, Bethesda

Buddsoddiad
Gwaith trin dŵr newydd - £10.8m, uwch fioled - £0.1m

Gwaith arfaethedig
Gosod uwch fioled a cham trin newydd er mwyn gloywi dŵr cyn ffiltro

Buddion
Uwch fioled yn gwaredu wyau cryptosporidiwm yn y dŵr
Cam trin newydd yn delio â’r newidiadau i gyflwr y dŵr crai ac yn cyrraedd yr holl safonau ansawdd dŵr

Cwblhau: Uwch fioled Medi 2008
Gwaith trin dŵr newydd Medi 2010

Pen y Cefn

Dolgellau, Rhydymain, Llanfachreth, Ganllwyd, Brithdir, Bont Ddu, Y Friog

Gwerth
Gwaith trin dŵr newydd - £7.7m, uwch fioled - £0.3m

Gwaith arfaethedig
Gosod uwch fioled a cham trin newydd er mwyn gloywi dŵr cyn ffiltro

Buddion
Uwch fioled yn gwaredu wyau cryptosporidiwm yn y dŵr
Cam trin newydd yn delio â’r newidiadau i gyflwr y dŵr crai ac yn cyrraedd yr holl safonau ansawdd dŵr

Cwblhau: Uwch fioled Chwefror 2009
Gwaith trin dŵr newydd Mehefin 2011

Rhiwgoch

Harlech, Llanfair

Buddsoddiad
Uwch fioled £0.53m
Gwaith trin dŵr newydd £8.8m
Prif bibellau newydd £3.0m

Gwaith arfaethedig
Gosod uwch fioled a cham trin newydd er mwyn gloywi dŵr cyn ffiltro
Gosod pibell gysylltu a phibell dŵr crai newydd

Buddion
Uwch fioled yn gwaredu wyau cryptosporidiwm yn y dŵr.
Cam trin newydd yn delio â’r newidiadau i gyflwr y dŵr crai ac yn cyrraedd yr holl safonau ansawdd dŵr.
Cynyddu cynhwysedd y gwaith er mwyn diogelu cyflenwadau dŵr pan fydd galw mawr

Cwblhau: Uwch fioled Chwefror 2009
Gwaith trin dŵr newydd Mawrth 2010
Prif bibell newydd Medi 2009

Aa