$name Addysg

Mae Dŵr Cymru yn credu’n gryf mewn addysgu’r ifanc am yr amgylchedd ac wedi datblygu rhaglen o weithgareddau ar gyfer plant – Byw a Dysgu gyda Dŵr. Dyfeisiwyd y gweithgareddau gan arbenigwyr addysg, maent yn cysylltu â’r cwricwlwm cenedlaethol ac yn rhoi cyfle i blant oed cynradd ddeall y cylch dŵr a rôl hanfodol dŵr yn ein bywydau bob dydd.

Ers lansio Strategaeth Addysg y cwmni yn 2002, mae degau o filoedd o blant wedi ymweld â’n canolfannau addysg – Cilfynydd a Rhosydd Cog yn y de, Llyn Brenig yn y gogledd a Chwm Elan yn y canolbarth. Maent yn cyflogi athrawon ar secondiad neu swyddogion amgylcheddol llawn amser er mwyn helpu plant i ddysgu am bwysigrwydd dŵr a chymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol fel astudio pyllau dŵr ac afonydd, safaris bwystfilod bach, ac ymchwilio pridd a mwydod. Nid ydym yn codi tâl am yr ymweliadau hyn.

Yn ogystal, rydym wedi bod yn gweithio mewn â Llywodraeth y Cynulliad i gefnogi’r fenter ‘Think Water – Dewis Dŵr’. Ers Chwefror 2004, rydym wedi cynnal oeryddion dŵr mewn 384 o ysgolion mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf ar draws y wlad. Ar ben hynny, mae Dŵr Cymru wedi negodi contract i alluogi ysgolion i brynu poteli dŵr yfed o safon am bris rhad iawn.

Aa