Hafan | Yn y Gymuned, Addysg a Hamdden | Addysg | Canolfannau Addysg

Canolfannau Addysg

Image of teacher and two pupls carrying out water experiment

Mae gan Dŵr Cymru bedair canolfan addysg ar draws y wlad.
Gall ysgolion drefnu ymweliadau yn RHAD AC AM DDIM.

Alwen yn y gogledd

Athro cyfnod allweddol 2 ar secondiad sy’n rheoli ein Canolfan Addysg Amgylcheddol yn y gogledd. Mae’r cyfleusterau’n cynnwys pyllau bywyd gwyllt, llwybrau natur a theithiau o gwmpas y gwaith trin dŵr gwastraff. Gall ysgolion cynradd ymweld â’r safle i chwilio yn y pyllau dŵr, mynd ar safaris bwystfilod bach, astudio planhigion a chynnal arbrofion yn yr ystafell ddosbarth, gyda’r holl waith yn gysylltiedig â’r cwricwlwm. Mae’r rhaglen addysg hefyd yn cynnwys arddangosfa hanesyddol o’r gwaith i adeiladu argae Alwen.

Cilfynydd yng nghymoedd y dde

Mae canolfan Cilfynydd wedi ennill gwobrau ac mae’n cynnwys ystafelloedd dosbarth dan do ac awyr agored o dan reolaeth athro cyfnod allweddol 2 ar secondiad. Mae’r cyfleusterau’n cynnwys pyllau bywyd gwyllt, llwybrau natur, astudiaethau afon Taf a theithiau o gwmpas y gwaith trin dŵr gwastraff. Gall ysgolion cynradd ymweld â’r safle i chwilio yn y pyllau dŵr, mynd ar safaris bwystfilod bach, astudio planhigion a chynnal arbrofion yn yr ystafell ddosbarth, gyda’r holl waith yn gysylltiedig â’r cwricwlwm.

Rhosydd Cog ger Caerdydd

Athro cyfnod allweddol 2 ar secondiad sy’n rheoli ein Canolfan Addysg Amgylcheddol mewn ardal gadwraeth sefydledig ger Caerdydd. Mae’r cyfleusterau’n cynnwys pyllau bywyd gwyllt, llwybrau natur a theithiau o gwmpas y gwaith trin dŵr gwastraff. Gall ysgolion cynradd ymweld â’r safle i chwilio yn y pyllau dŵr, cyfeiriannu, mynd ar safaris bwystfilod bach, astudio planhigion a chynnal arbrofion yn yr ystafell ddosbarth, gyda’r holl waith yn gysylltiedig â’r cwricwlwm cenedlaethol.

Cwm Elan yn y canolbarth

Mae’r swyddog addysg yn gweithio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Cwm Elan wrth reoli ystafell ddosbarth sy’n llawn adnoddau defnyddiol. Mae’r cyfleusterau’n cynnwys pyllau dŵr bywyd gwyllt, llwybrau natur a thaith o gwmpas yr argaeau. Gall ysgolion ddod i chwilio yn y pyllau dŵr, mynd ar safaris bwystfilod bach, astudio planhigion a chynnal arbrofion yn yr ystafell ddosbarth, gyda’r holl waith yn gysylltiedig â’r cwricwlwm cenedlaethol. Mae’r ardal yn cynnwys cyfoeth o anifeiliaid a phlanhigion, sy’n gwneud ardal Elan yn safle bywyd gwyllt o bwys rhyngwladol.