Llyfrgell Dangoswch i mi sut i...

Mae’r fideos ‘Dangos y ffordd’ canlynol yn cynnig cyngor a gwybodaeth defnyddiol am eich cyflenwad dŵr. Cliciwch yma i weld fideos am eich bil.

Ble i ddod o hyd i fy tu mewn tap stop

Hyd: 1.12 | Gweld flash Gweld y fideo ar Flash Player

Does gen i ddim dŵr

Hyd: 1.26 | Gweld flash Gweld y fideo ar Flash Player

Ble i ganfod fy mesurydd dŵr

Hyd: 1.12 | Gweld flash Gweld y fideo ar Flash Player

Mae gennym ddŵr llaethog

Hyd: 1.08 | Gweld flash Gweld y fideo ar Flash Player

Beth i wneud os yw fy nŵr wedi'i afliwio

Hyd: 1.24 | Gweld flash Gweld y fideo ar Flash Player

Sut i gael gwared â llysnafedd du

Hyd: 1.26 | Gweld flash Gweld y fideo ar Flash Player

Mae gen fy dŵr arogl neu blas rhyfedd

Hyd: 1.07 | Gweld flash Gweld y fideo ar Flash Player

Problemau gyda fy mhwysedd dŵr

Hyd: 1.25 | Gweld flash Gweld y fideo ar Flash Player

Beth i'w wneud os oes gennyf Dŵr yn gollwng

Hyd: 1.36 | Gweld flash Gweld y fideo ar Flash Player

 

Aa