Llyfrgell Adroddiadau’r Cwmni

Mae’r holl gyhoeddiadau isod ar ffurf PDF er hwylustod. Bydd angen Adobe’s Acrobat Reader i agor y ffeiliau.

Adroddiad ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau

Ry’n ni wedi ymrwymo i wneud Dŵr Cymru'n lle cynhwysol i bawb sy’n gweithio yma - ac rydyn ni'n gweithio i sicrhau bod menywod yn cael pob cyfle i lewyrchu yn eu gyrfaoedd gyda ni.
Mae'r Adroddiad ar y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau’n dangos y bwlch canolrifol a chymedrol rhwng cyflogau a thaliadau bonws y ddau ryw, dim ots am rôl neu statws. Mae hi'n bwysig nodi bod hyn yn wahanol i'r egwyddor o gyflogau cyfartal - lle mae'r holl ddynion a menywod yn Dŵr Cymru'n cael cyflogau cyfartal am gyflawni'r un gwaith.
Am ragor o wybodaeth, cewch weld y data ar wefan Llywodraeth Prydain yma a chewch ddarllen ein hadroddiad ar y blwch rhwng cyflogau'r ddau ryw ar y dudalen hon.

Adroddiad a chyfifon 2016 - 2017

Maint y ffeil: 2MB

Adroddiad a Chyfifon 2016 - 2017 (Turn-Page Version)

Maint y ffeil: 2MB

Preliminary results for the year ending 31 March 2017

Maint y ffeil: 582Kb

Adroddiad Blynyddol ar Berfformiad 2015-16 (ZIP)

Adroddiad Blynyddol ar Berfformiad 2015-16 - Trosolwg
Adroddiad Blynyddol ar Berfformiad 2015-16 – Rhan 1 ( Adroddiadau ariannol rheoliadol)
Adroddiad Blynyddol ar Berfformiad 2015-16 – Rhan 2 ( Rheoli Prisiau ac adroddiadau cylchrannol ychwanegol)
Adroddiad Blynyddol ar Berfformiad 2015-16 – Rhan 3 ( Crynodeb o Berfformiad)
Adroddiad Blynyddol ar Berfformiad 2015-16 – Rhan 4 ( Gwybodaeth reoliadol ychwanegol)

Cliciwch yma i lawrlwytho holl ddogfennau Adroddiad Blynyddol ar Berfformiad 2015-16
Maint y ffeil: 5Mb

Dŵr Cymru Cyfyngedig adroddiad blynyddol a'r datganiadau ariannol 2015-16

FMaint y ffeil: 2Mb

Datganiad o'r fethodoleg ar gyfer gwahanu cyfrifon (2015-16)

Maint y ffeil: 1Mb

Adroddiad a Chyfrifon Glas Cymru 2015-2016

Maint y ffeil: 2Mb

Canlyniadau Rhagarweiniol am y flwyddyn yn dod i ben 31 Mawrth 2016

Maint y ffeil: 663Kb

Adroddiad Blynyddol Iechyd a Diogelwch - Blwyddyn hyd at 31 Mawrth 2016

Maint y ffeil: 3Mb

DCWW 2015 Regulatory Accounts

File size: 2Mb

Accounting separation methodology statement for the year ended 31 March 2015

File size: 904Kb

2014-15 Upstream services methodology and accompanying commentary

File size: 631Kb

2014-15 Upstream services methodology table

File size: 203Kb

Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2015

File size: 6Mbs

2014-2015 Annual Performance Report

File size: 3Mbs

Preliminary results for the year ending 31 March 2015

File size: 0.3Mbs

Health & Safety Annual Report for the year ending 31 March 2015

File size: 0.4Mbs

Interim report and accounts for the six months ended 30 September 2014

Maint y ffeil: 1.2Mb

Dŵr Cymru Cyfyngedig – Annual report and financial statements for the year ended 31 March 2014

Maint y ffeil: 1.7Mbs

Dŵr Cymru Cyfyngedig – Accounting Separation Methodology Statement 2013-14

Maint y ffeil: 1.25Mbs

Dŵr Cymru Cyfyngedig – Upstream services methodology and accompanying commentary 2013-14

Maint y ffeil: 1.19Mbs

Annual Report and Accounts 2014

Maint y ffeil: 6.0Mbs

DCWW 2014 Regulatory Accounts

Maint y ffeil: 2.57Mb

Preliminary results for the year ending 31 March 2013

Maint y ffeil: 500Kbs

Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2012

Maint y ffeil: 6008Kbs

Glas Cymru Cyfyngedig – Adroddiad a Chyfrifon Interim y chwe mis hyd 30 Medi 2012

Maint y ffeil: 319Kb

Dŵr Cymru Cyfyngedig – Adroddiad y Cyfarwyddwyr a Datganiadau Blynyddol y flwyddyn hyd 31 Mawrth 2011

Maint y ffeil: 1.6Mbs

Cyfrifon Reoledig Dŵr Cymru 2011

Maint y ffeil: 1.4Mbs

Gorolwg o Adroddiad Mehefin 2011

Maint y ffeil: 3,462Kbs

June Return - Tables 2011

Maint y ffeil: 3,512Kbs

June Return - Reporter’s report

Maint y ffeil: 601Kbs

 

Dŵr Cymru (Financing) Limited

Dŵr Cymru (Financing) Limited – Adroddiad y Cyfarwyddwyr a Datganiadau Blynyddol ar gyfer y flwyddyn hyd 31 Mawrth 2011

Maint y ffeil: 655Kbs

 

Glas Cymru Cyfyngedig

Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2012

Maint y ffeil: 6.0Mbs

 

Cynllun Busnes Terfynol

Cynllun Busnes Terfynol – Crynodeb

Maint y ffeil: 57Kbs

Cynllun Busnes Terfynol 2010-2015 – Crynodeb Gweithredol

Maint y ffeil: 976Kbs

Cynllun Busnes Terfynol – Rhan A, Strategaeth y Cwmni

Maint y ffeil: 2.3Mbs

Cynllun Busnes Terfynol 2010-2015 – Tablau A1-A10

Maint y ffeil: 159Kbs

 

Gwaith y Busnes

Cynllun Caffael 2006

Maint y ffeil: 802Kbs

Aa