Fy nŵr gwastraff Fy nghyfrifoldebau

Chi sy'n gyfrifol am y pibellau sy'n casglu dŵr gwastraff o'ch eiddo, ac sy'n gorwedd o fewn eich cartref neu o fewn ffiniau eich eiddo.

Os cewch broblem gydag unrhyw un o’r pibellau hyn, dylech gysylltu â chontractwr draenio ag enw da, a fydd yn gallu’ch helpu chi. Chi neu’r cwmni sy’n yswirio eich cartref fydd yn atebol am y gost o drwsio unrhyw namau ar y pibellau hyn.

Mae’r pibellau sy’n draenio’ch cartref, ond sy’n gorwedd y tu hwnt i ffiniau’ch eiddo, a’r pibellau sy’n eich gwasanaethu chi a’ch cymdogion, yn debygol o fod yn gyfrifoldeb i Ddŵr Cymru.

Os ydych chi’n ansicr pwy sy'n gyfrifol am bibell dŵr gwastraff, rhowch  alwad i ni ar 0800 085 3968 FREE.


Er mwyn helpu i wella’r cofnodion sydd gennym o systemau draenio, byddem yn croesawu copïau o unrhyw gynlluniau sydd gennych sy’n dangos y draeniau o gwmpas eich cartref.

Hoffem pe baech yn ebostio copi digidol (wedi’i sganio neu wedi tynnu llun â chamera mewn fformat .pdf neu .jpg os oes modd) atom yn gis.bureau@dwrcymru.com

Neu gallwch anfon copi papur trwy’r post i:

GIS Bureau
Dŵr Cymru Welsh Water
Linea
Fortran Road
Llaneirwg
Caerdydd
CF3 0LT

* Cofiwch ddweud wrthym beth yw cyfeiriad yr eiddo yn y cynllun.

Does dim angen i chi anfon llythyr na rhagor o fanylion gyda’ch cynllun.

Aa