Amddiffyn yr Amgylchedd Ein Dyfodol Cynaliadwy

Mae Dŵr Cymru’n darparu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol sy’n hollbwysig i les hirdymor y bobl yr ydym yn eu gwasanaethu a’r amgylchedd yr ydym yn gweithredu ynddo.

Er mwyn darparu’r gwasanaethau hyn, rydyn ni’n dibynnu ar rwydwaith enfawr o asedau ac mae i’r rhan fwyaf ohonynt oes faith iawn. Am hynny, mae llawer o’r penderfyniadau a wnawn heddiw yn effeithio ar ein cwsmeriaid, yr economi a’r amgylchedd am flynyddoedd maith i ddod.

Gallwn ddechrau gwneud penderfyniadau nawr yng nghyd–destun gweledigaeth hirdymor iawn ar gyfer y dyfodol ac rydym wedi cyflwyno ein bwriadau yn hyn o beth yn ein dogfen ‘Dŵr Cymru: Ein Dyfodol Cynaliadwy’.

Mae’r ddogfen hon yn disgrifio ein prif amcanion a’r cyfeiriad y bwriadwn fynd iddo dros y 25 mlynedd nesaf. Ein bwriad yw sicrhau bod pob cwsmer yn cael gwasanaeth diogel a dibynadwy sy’n cyflawni eu holl anghenion, am bris sy’n fforddiadwy ac yn is na’r pris y mae cwmnïau dŵr cyfatebol yn y DU yn ei godi.

Cliciwch yma ei weld bethmaeein budd-ddeiliaid yn ei ddweud am ein cynlluniau.

Rydyn ni’n cydnabod bod rhai pethau’n ansicr wrth gynllunio mor bell ymlaen ac felly byddwn yn diweddaru’r datganiad hwn o dro i dro.

Aa