Sefydlwyd Glas Cymru fel cwmni un pwrpas i brynu, ariannu a rheoli Dŵr Cymru. ‘Cwmni cyfyngedig trwy warant’ yw Glas Cymru, nid oes cyfranddeiliaid ganddo ac felly mae’n gallu ail–fuddsoddi unrhyw elw ariannol er lles cwsmeriaid Dŵr Cymru.

O dan berchnogaeth Glas Cymru, bondiau a gwargedion ariannol sy’n ariannu asedau a buddsoddiad cyfalaf Dŵr Cymru. Nod model busnes Glas Cymru yw lleihau costau ariannu asedau Dŵr Cymru, sef prif gostau unrhyw gwmni dŵr.

Hyd yma defnyddiwyd yr arbedion ariannol i ddatblygu cronfeydd wrth gefn y cwmni er mwyn diogelu Dŵr Cymru a’i gwsmeriaid rhag unrhyw gostau annisgwyl a gwella ansawdd ei gredyd er mwyn cadw’r costau ariannu mor isel â phosibl yn y dyfodol.

Yn yr adran hon:

Y Cyfarwyddwyr

Manylion cyfarwyddwyr Glas Cymru.

Pwyllgorau’r Bwrdd

Manylion pedwar pwyllgor y Bwrdd.

Aelodaeth

Aelodau’r cwmni a’u rolau.

Datganiadau Ariannol

Copïau o’n Datganiadau Ariannol.

Gwybodaeth Hanesyddol

Hanes sefydlu’r cwmni.