Am y Cwmni Dŵr Cymru Welsh Water

Dŵr Cymru yw’r chweched o ran maint o blith cwmnïau dŵr a charthffosiaeth rheoledig Cymru a Lloegr. Mae’n gyfrifol am ddarparu cyflenwadau dŵr yfed o safon uchel ar gyfer dros 3 miliwn o bobl ac am symud, trin a gwaredu eu dŵr gwastraff yn effeithiol. Wrth wneud hynny mae wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o’r safon uchaf am y gost isaf bosibl.

Ein perchennog, Glas Cymru, sydd wedi bod yn ariannu ac yn rheoli’r cwmni ers 2001. Mae Glas Cymru’n unigryw yn y sector dŵr a charthffosiaeth am ei fod yn gwmni cyfyngedig trwy warant, sy’n golygu nad oes ganddo gyfranddeiliaid.

Yn yr adran hon

Pwy yw pwy

Gwybodaeth am Gyfarwyddwyr Dŵr Cymru.

Ffeithiau Pwysig

Manylion cryno yr asedau a ddefnyddir wrth ddarparu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth.

Cynllun Iaith

Manylion ein Cynllun Iaith Gymraeg.

Ein Dyfodol Cynaliadwy

Gwybodaeth am ein prif amcanion a’n ‘cyfeiriad’ dros y 25 mlynedd nesaf.

Aa