Important information

22 July 2016 - 12:45pm

Sorry if you are having trouble getting through to us today, we are having a few issues with our lines we which hope to resolve as soon as possible.

If you need to speak to one of our advisors why not try our online live chat service by clicking here.

Hafan Am y Cwmni

Mae Dŵr Cymru yn eiddo i Glas Cymru, cwmni un pwrpas heb gyfranddeiliaid a redir yn llwyr er lles ei gwsmeriaid.

Nod model busnes Glas Cymru yw lleihau cost ariannu asedau Dŵr Cymru, sef prif gostau unrhyw gwmni dŵr.

O dan berchnogaeth Glas Cymru, ariennir asedau a buddsoddiad cyfalaf Dŵr Cymru gan fondiau a gwargedion ariannol.

Hyd yma defnyddiwyd yr arbedion ariannol i ddatblygu cronfeydd wrth gefn y cwmni er mwyn diogelu Dŵr Cymru a’i gwsmeriaid rhag unrhyw gostau annisgwyl a gwella ansawdd ei gredyd er mwyn cadw costau cyllid mor isel â phosibl yn y dyfodol.

Aa