$name Yn y Gymuned

Mae Dŵr Cymru wedi ymrwymo i wella’i gysylltiadau â chymunedau ac yn awyddus i ddatblygu’r perthnasau da a wnaed eisoes. Mae’r adran hon yn trafod:

Water Aid

Yr elusen genedlaethol a sefydlwyd i geisio darparu dŵr yfed diogel, adnoddau iechydaeth ac addysg ar hylendid ar gyfer rhai o bobl dlotaf y byd.

Crimestoppers

Ein gwaith gyda’r pedwar heddlu Cymreig i atal byrgleriaid a galwyr ffug.

Sut rydyn ni’n gweithio gyda chymunedau lleol cyn cychwyn cynlluniau cyfalaf mawr.

Aa